• ข่าวดี สามารถ ดาวน์โหลดสื่อธรรมะ ที่ใช้ในโครงการ "โรงเรียนดี ศรีตำบล" ได้ด้านล่างข้อความนี้ และยังสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่อง Youtube Sri Tambon School ได้ตามหัวข้อเทศน์สอนในแต่ละวันครับ

 • สื่อธรรมะเทศน์สอน-โรงเรียนดี-ศรีตำบล

  สื่อธรรมะเทศน์สอน "โรงเรียนดี ศรีตำบล"  บ้าน วัด โรงเรียน

  สื่อธรรมะเทศน์สอนพระแสนรูป

                  สื่อธรรมะเทศน์สอนพระภิกษุแสนรูป ในทุกรูปแบบ เช่น VDO , Mp3,Powerpoint,หนังสือคู่มือต่างๆ   

  อุบาสิกาแก้ว

                  สื่อธรรมะเทศน์สอนอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ในทุกรูปแบบ เช่น VDO , Mp3,Powerpoint,หนังสือคู่มือต่างๆ 

   

  บ้านกัล Change The World

              สื่อธรรมะเทศน์สอนบ้านกัลยาณมิตร Change The World 

  MMC 208

                สื่อธรรมะเทศน์สอนผู้ช่วยสอนสมาธิเบื้องต้น MMC 208 ประเทศ 

  สื่อประถม มัธยม

                                  สื่อการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  [คู่มือและ VDO]

  สื่อธรรมะเทศน์สอนระดับอาชีวะศึกษา

              สื่อธรรมะเทศน์สอนระดับอาชีวะศึกษา VDO ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก,5ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย

  สื่อธรรมะเทศน์สอนระดับมหาวิทยาลัย

                                สื่อธรรมะเทศน์สอนระดับมหาวิทยาลัยการวางตัวการใช้ชีวิตระดับมหาวิทยาลั

ห้าห้องชีวิต เนรมิตนิสัย